สถานการณ์ แต่ละงวด

 

 
ปี 2556
  งวด บน   ล่าง ก่อนออก หลังออก
  1 มิ ย 2556 935489 486 713 716 768 90   มีได้มีเสียกันครับ
  16 พค 2556 687125 034 261 390 945 56   เสียกันครับ
  02 พ ค 2556 603458 272 357 516 830 07   มีได้มีเสียกันไป
  16 เม ย 2556 843846 834 862 906 828 86   มีได้มีเสียกัน
  01 เม.ย 2556 571688 170 430 670 725 53   มีได้มีเสียกันครับ
  16 มี.ค 2556 968433 860 959 175 529 52   มีได้ไมีเสียกันครับ
  1 มี. ค 2556 976241 972 721 133 775 37   มีได้มีเสียกันครับ
  16 ก.พ 2556 368257 657 708 109 386 09 เลข  599 แทงกันมาก มีได้มีเสียกันครับ
  1 ก.พ 2556 565566 452 695 641 782 66   มีได้มีเสียกันไปครับ
  16 ม.ค2556 820981 555 196 374 334 08   มีได้มีเสียกันครับ
          ปี 2555  
  งวด บน     ก่อนออก หลังออก
  30 ธ.ค 2555 302358 589 864 126 832 00   บ้างก็ได้บ้างก็เสียกันครับ
  16 ธ.ค 2555 529524 734 745 778 008 72 เลขอั้นมีตามปรกติ มีได้มีเสียกันไป
  1 ธ.ค 2555 110443 434 553 489 303 43 เลข4 ที่ตามกันมาหลายงวดก็ออกเสียที มีได้มีเสียกันใครที่เก็บสี่ก็เสียกันไปครับ
  16 พ.ย 2555 639500 576 560 804 627 15   มีเสียกันครับ  มากน้อย
  1 พ.ย 2555 524694 217 188 285 338  63   ได้ครับ
  16 ต.ค 2555 281343 152 089 396 868 28   กินกันไปครับ
  1 ต.ค 2555 124025 940 554 291 873 58   บ้างก็กินบ้างก็โดนครับ
  16 ก.ย 2555 540143 242 752 123 770 79   กินกันไป
  1 ก.ย 2555 329997 148 598 639 736 07   กินกันไปครับ
  16 ส.ค 2555 683877 032 612 775 730 28   กินกันไปครับ
  1 ส.ค 2555 895590 820 599 796 745 50   ออกตัวเดิมครับ
  16 ก.ค 2555 904050 897 224 159 042 11   กินกันไปครับ  แล้วก็มีโดนด้วยครับ  มากน้อย
  1 ก ค 2555 915900 715 656 530 611 60   กินกันไป  อิ่มอีกงวด
  16 มิ ย 2555 159373 238 479 547 790 51   กินกันไป
  1 มิ ย 2555 882727 399 576 606 895 38   กินกันไป
  16 พ ค2555 814418 504 309 902 101 31   ออกเลขแบบนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรกันบ้าง
  2พ.ค2555 889501 589 597 426 468 29   มีได้มีเสียกันไปครับ
  16เม.ย 55 583470 213 088 722 754 62    
  1 เม.ย 55 527562 581 064 616 332 69 อั้น 411.625   ออกเลขอั้น ถ้าไครไม่อั้นโดนโต๊ดกันไปครับ
  16 มี.ค 2555 607064 606 333 573 350 08    มีได้มีเสียกันไปครับ
  1 มี.ค 2555 222518 135 199 295 711 79   ตามกันมาหลายงวดแล้ว 9
  16 ก.พ 2555 648684 906 214 111 420 18    
  1 ก.พ 2555 320605 749 426 498 598 32    
  16 ม.ค 2555 451445 328 150 941 639 81 9 ล่าง 19 หาง ยังเหมือนเดิมครับ มีได้มีเสียส่วนมากได้ครับ
          ปี 2554  
 
งวด
บน
 
 
ก่อนออก
หลังหวยออก
             
  30ธ.ค.2554 526402 168 026 541 597 65   มีได้มีเสียครับ ส่วนมากได้ครับ
  16 ธค2554 884178

784 235 651 295

21 วิ่ง 9  แรงมาก มีได้มีเสียครับ   แต่ไครได้โชคดีครับ ส่วนมากเสียครับ
  1.ธ.ค2554 408147 922 253 857 739 02   เสียครับตามปรกติ
  16 พ.ย2554 997777

425 551

406 993

57 อั้น ตามปรกติ  มีอั้นเลข  111  ด้วยครับ น่าจะทานนะครับแล้วแต่ไครมีมากมีน้อย
  1 พ.ย2554 805540 771 380 065 221 54 อั้นกันตามปรกติ  411  เสียครับเสีย   เสียกันถ้วนหน้าครับ
  16 ต.ค 2554 955756 991 057 329 507 83   แล้วแต่ใครมีมากมีน้อยเสียกันไป
  1 ต.ค2554 511052

957 104 189 499

15   44  ดังมาก รัฐบาล ขายใบ ละ  140  แล้วแต่ไครมีมากมีน้อยตามธรรมชาติครับ
  16ก.ย2554 731198 589 812 645 384 28   น่าจะทานนะครับแล้วแต่ไครมีมากมีน้อย
  1 ก.ย2554 724533 847 021 533 821 85   น่าจะทานนะครับแล้วแต่ไครมีมากมีน้อยครับ
  16ส.ค 2554 536960 814 345 074 005 62   น่าจะทานนะครับ
  1 ส.ค 2554 218756 583 703 660 221 12   น่าจะทานนะครับ
  16ก.ค 2554 622556 227 052 534 609 12   น่าจะทานนะครับ
  1 ก.ค 2554 622953 390 160 780 463 51   น่าจะทานนะครับ
  16มิ.ย 2554 251276 486 167 162 582 88   น่าจะทานนะครับ
  1 มิ.ย 2554 562370 556 346 801 656 46   น่าจะทานนะครับ
  16พ.ค2554 406417 700 044 071 889 05   น่าจะทานนะครับ
  02พ.ค2554 054136 421 945 133 524 85   น่าจะทานนะครับ
  16เม.ย2554 825988 263 213 397 593 44   น่าจะทานนะครับ
  01เม.ย2554 814931 723 584 040 036 01   น่าจะทานนะครับ
  16มี.ค 2554 593331 209 945 463 737 96   น่าจะทานนะครับ
  01มี ค 2554 656037 357 396 544 926 97   น่าจะทานนะครับ
  16ก.พ2554 481746 535 510 384 388 27 งวด 77 มาแรงมากครับ น่าจะทานนะครับ
  01ก.พ2554 610089 121 361 432 596 55 เลขที่อั้น 098 และ 98. 89 เต็งโต็ด แล้วเป็นไง ลาบเป็นหน้ากองครับ
  16ม.ค 2554 281062 227 185 758 546 23 อั้นตามปกติ ออกธรรมชาติหน่อย
 
ปี 2553
 
งวด
บน
 
 
ก่อนออก
หลังหวยออก
  30ธ.ค 2553 884112 936 153 186 933 49 อั้น 111 ออก 112 ครับ ออกเลขแบบนี้อีีกแล้ว โดนกระจาย
  16ธ.ค2553 334380 529 315 533 306 24 เริ่มเข้าสูสภาวะปกติ เลขอั้นเริ่มน้อยลง น่าจะทานนะครับ
  1ธ.ค 2553 181752 664 470 474 086 09 งวดนี้เลขอั้นเยอะมาก เลขหาม ตอง เบิ้ล ลดราคาจ่ายกัน อุตลุตครับ น่าจะกินนะครับ
  16พ.ย2553 813993 763 979 907 129 43 งวดนี้เลขอั้นเยอะมาก เลขหาม ตอง เบิ้ล ลดราคาจ่ายกัน อุตลุตครับ ออกเลขเบิ้ลอีกแล้ว
  1พ.ย2554 191100 653 968 801 739 59 งวดนี้แทงเบิ้ลกันเยอะมากรับไม่ใหวต้องคืนกัน เลขแรง 33 111 ด้วยเยอะมาก ออกน่ากลัวมาก
  16 ตุลาคม 53 612377 310 518 385 872 42 งวดนี้แทงเบิ้ลกันเยอะมากรับไม่ใหวต้องคืนกัน เลขแรง 33 ด้วยเยอะมาก เสียมากเสียน้อย แล้วแต่ใครมีมากมีน้อย
  1 ตุลาคม 53 488372 091 996 003 246 02 งวดนี้แทงเบิ้ลกันเยอะมากรับไม่ใหวต้องคืนกัน เลขแรง 871 ด้วยเยอะมาก กินตามอัธยาสัยครับ
  16 กันยายน 53 017422 103 316 431 075 66 เลขอั้นเป็นเลขเดิม ออกเบิ้ล เบิ้ลล่าง ใครมีมากก็โดนมาใครมีน้อยก็โดนน้อย น่าจะได้กันถ้วนหน้า
  1 กันยายน 53 354656 784 570 656 096 11 งวดนี้เลขอั้นมีน้อย เสียบน++ได้ล่าง
  16 สิงหาคม 53 911097 986 578 448 689 64 งวดนี้เลขอั้นมีน้อย กินตามอัธยาสัยครับ
  1 สิงหาคม 53 210008 769 727 182 191 10 เลขอั้นงวดนี้ เยอะมาก ยอดตกนิดหน่อย ได้ทั้งบนทั้งล่างอิ่ม
  16 กรกฏาคม 53 180387 309 219 572 024 34 ออกเลขสวยไม่รูเป็นไงกันบ้างครับ ส่วนมากได้ครับ
  1 กรกฏาคม 53 480239 893 450 918 961 68 มีเลขอั้นเพิ่มมา 142 และ 175 จ่ายครึ่ง ยังปิดไม่อยู่ แห่แทงกันมามาก ส่วนมากได้ครับ
  16 มิถุนายน 53 500104 200 681 628 816 73 อั้นเลขเดิมปกต ล่างได้ บนเสียครับ
  1 มิถุนายน 53 444874 374 298 996 673 81 อั้นเลขเดิมปกต ออกเลขสวย
  16 พฤศภาคม53 480012 293 151 770 008 12 อั้นเลขเดิมปกติ ออกเลขสวย โดนมากโดนน้อย
  02 พฤศภาคม53 360371 382 040 517 618 06 อั้นเลขเดิมปกติ ออกเลขสวย โดนมากโดนน้อย
  16 เมษายน 53 211743 811 744 154 285 96 อั้นเลขเดิมปกติ ได้กันมากตามปกติ
  01 เมษายน 53 959517 174 663 447 040 22 อั้นตามปกติ ได้มากได้น้อยตามปรกติครับ
  16 มีนาคม 53 364222 619 996 229 756 97 อั้นตามปรกติ ได้มากได้น้อยตามปรกติครับ
  01 มีนาคม 53 215227 627 457 374 470 97 อั้นตามปรกติ ส่วนมากได้ครับ ออกเบิ้ลทั้งปี
  16 กุมภาพัน 53 133707 137 026 362 985 03 อั้นตามปรกติ ลูกค้าแทงตามธรรมชาติ ไม่มีเลขแรงๆ ได้กันอย่างถ้วนหน้าครับ
  1 กุมภาพันธ์ 53 186312 936 577 694 403 14 อั้นตามปรกติ ใครที่อั้น 14 จะใด้ ที่ไม่อั้นก็เสียกันไปครับ
  16 มกราคม 53 073577 413 459 781 646 67 สถานะการณ์ ปรกติ ส่วนใหญ่งวดนี้มีได้เสียคละกันไปตามธรรมชาติ สรุปได้ครับ
 
ปี 2552
 
งวด
บน
ล่าง
ล่าง
ก่อนออก
หลังหวยออก
  30 ธันวาคม 52 994304 993 337 419 598 87 สถานะการณ์ ปรกติ สรุปได้ครับ
  16 ธันวาคม 52 685141 694 775 524 142 05 สถานะการณ์ ปรกติ สรุปได้ครับ
  1 ธันนาคม 52 776980 937 412 188 252 59 สถานะการณ์ ปรกติ 59 ล่างโดน บนแตกต่างกันไป น่าโดนครับ
  16 พฤษจิกา 52 055986 299 952 072 536 58 ปรกติครับ แต่ยอดตกเนื่องจากงวดก่อนๆ เจ้ากินขาดมาหลายงวดครับ และไม่มีเลขดังทำให้ไม่มีกระแสครับ สรุปได้ครับ
  1 พฤษจิกา 52 689140 366 923 642 465td> 85 ปรกติครับ แต่ยอดตกเนื่องจากงวดก่อนๆ เจ้ากินขาดมาหลายงวดครับ และไม่มีเลขดังทำให้ไม่มีกระแสครับ กินบน เสียล่าง สรุปได้ครับ
  16 ตุล า 52 258487 174 135 226 122 00 ปรกติครับ กินขาดครับ ล่าง 00 แถมบนยังออกเลขเดิมงวดหน้ายอดแทงหดแน่
  1 ตุล า 52 196387 255 714 435 249 06 ทานอร่อยหวานเจี๊ยบ สถานะการณ์ปรกติ ทานอร่อยหวานเจี๊ยบ กันอย่างทั่วถึง
  16 กันย า 52 202912 200 353 539 166 48 สถานะการณ์ ปรกติ สถานะการณ์แย่ครับ โดนกันระนาวอีกงวด รอดยากครับ
  1 กันยา 52 015865 435 446 446 924 32 งวดนี้หวยปรกติ ทานอร่อยหวานเจี๊ยบ
  16 สิงหา 52 462933 843 292 577 658 96 งวดนี้หวยปรกติ ไม่มีเลขแห่แทงให้ปวดหัว กินล่างเสียบน เสมอตัว ส่วนใหญ่งวดนี้มีได้เสียคละกันไปตามธรรมชาติ
  1 สิงหา 52 154986 374 688 421 239 92 งวดนี้หวยปรกติ ทานอร่อยหวานเจี๊ยบ
  16 กรกฎา 52 000816 005 177 356 836 94 งวดนี้เริ่ม ชินชา กับการเสีย ที่อยู่ก็ทำใจล่วงหน้าไว้แล้ว ทานอร่อยหวานเจี๊ยบ
  1 กรกฎา 52 207542 233 107 799 385 66 งวดนี้ยังไม่ดีสำหรับหลายเจ้า เพราะโดนมาเยอะ งวดนี้บ้างก็ได้ บ้างก็เสีย หรือประมาณเท่าทุน ใครได้น้อยหรือเท่าทุน ยังเซ็งครับ แต่ที่โดนซ้ำนี่แทบถอดใจครับ สรุป ยังมีการบ้าน ต้องฝ่าฟันอีกเยอะครับ
  16 มิถุนา 52 930456 125 044 954 179 15 สถานะการณ์ ยังแย่ เจ้ามือใจชื้น เริ่มแข่งราคา เวลา แต่หวย อั้นเยอะมาก ทำลำบาก โดนกระจาย ขาดทุนระนาว เจ้ามือโดนเต็มๆอีกงวด แห่แทง 56 ผิดสังกตุ 15 ก็พิมพ์นิยม อยู่แล้ว เริ่มระสำ่่ำระส่าย กันหนักขึ้น หาวิธีแก้หวยล็อกไม่ได้ แย่แน่ๆ
  1 มิถุนา 52 777661 242 097 240 642 26 เจ้ามือปั่นปวน พยายามเปลี่ยนรางวัลออก แต่ไม่สำเร็จ หวยแทงกันแต่เลขเบิ้ล หาม ตอง และเลขหลวงพ่อปากแดง บางเจ้าอั้น เบิ้ล ตอง จ่ายครึ่ง ลดราคาจ่าย ลอ% เป็น 25% จ่ายตรง 450-500 สองตัว60-65 โต๊ด85-100 ปิดรับก่อน 1 วัน บางรายใจถึงก็แค่เที่ยง เพาะกลัวหวยล็อค ออกแบบนี้ส่วนใหญ่กิน แต่ยังน่ากังวลว่า ล็อคหรือไม่ มีบางเจ้าที่เสียโดนลูกหลงบ้าง ยังรักษาบาดแผลเก่าไม่สนิท เพราะเจ็บมาเยอะ
  16 พฤษภา 52 111411 368 838 362 892 54 หลวงพ่อปากแดงยังดังอยู่ ตัวอั้นเพียบ เลขหลวงพ่อเป็นตัวหลอก โดนเลขล็อค 411 เข้าเต็มๆ ปั่นป่วนวุ่นวาย เหมือน รุ่น 311 อีกงดที่มีปัญหา รู้สึกจะโดนมาหลายงวดแล้วแต่เพิ่งรู้ครับ
  02 พฤษภา 52 294452 222 549 947 301 11 ชุดหลวงพ่อปากแดงดังระเบิด จ่ายครึ่ง ยังแทงกันเอาไม่อยู่ ดีที่ดังหลายตัว หวยหลวงพ่อ เข้า 11 ล่าง แต่บนไม่เข้าแต่เฉียวๆ ยังน่ากลัวครับ
  1ุ6 เมษา 52 368415 954 179 007 570 33 162 192 อั้นจ่ายครึ่ง ยังแทงกันบาน ส่วน 415 925 ตัวรองก็เยอะ ของหลวงพ่อปากแดง นครนายกเจ้าเดิมครับ และยังมี 2ตัวอีก ุ6 ชุดก็แทงมากครับ ล่างกิน บน โดนเต็มทุกหน้าเหมือนกันหมดทั่วหน้าครับ
  1 เมษา 52 816578 572 363 113 044 50 คุมเลขได้ตามปรกติครับ จะมี 254 54 45 ที่มามากหน่อย ผมอั้น 096 149 758 96 49 (เต็งXโต๊ด)ทั้ง บน-ล่าง จ่ายครี่งครับ 888
ขนาดอั้นยังเสียครับ นิดหน่อย ใครไม่อั้นคงแย่
  1ุ6 มีนา 52 268812 228 929 424 063 36 งวดนี้ server ล่ม ตั้งแต่ บ่ายโมงครึ่ง ใช้ได้อีกทีเกือบ สามโมง ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป ปวดหัวไข้ขึ้นเพราะ สบายจนเคย พอเจอลำบากเลนแย่ บน 268812 ล่าง 36 ทานเรียบ เสียน้อยมากๆ
  1 มีนา 52 553091 224 238 665 295 67 งวดนี้ทำยากครับ เลขปิดเยอะ แต่ละสายไม่เหมือนกันด้วย 366 814 12 21 ติดมือเพียบแทงออกไม่ได้เลยครับ ทานเรียบครับ อิ่ม...หน่ำสำราญ..สบายใจ
  16 กุมภา 52 038730 961 939 115 434 93 214 แรงมาก ครึ่งยังเอาไม่อยู่ นอกนั้นไม่มีอะไร ออกแบนี้ กินบน เสียล่างครับ ส่วนใหญ่ได้ครับ มากน้อยแล้วแต่ ใครไม่ได้ ซวยครับ ไปทำบุญบ้าง
  1 กุมภา 52 534533 660 777 015 427 69
เลขที่มาแรง คือ 11  35 53  44  15  14
 
35 เลขนี้น่าคิด เป็นเลขที่รู้ตอนเช้าประมาณ 3 โมงเช้า บางเจ้าก็ไม่รู้ ส่วนใหญ่คนแทงไม่รู้แต่เจ้ามือสาดใส่กันเอง  ยังไม่รู้มาจากไหนครับ แล้วออกแบบนี้น่าสงสัยมากครับ
เบิ้ลอีกแล้วค๊าบ.......
 
 
 
งวดนี้เจ้ามือคงแย่ครับ ส่วนใหญ่น่าโดน 533 ตรงๆ น่าสยด สยองครับ ครับ ใครรอดถือว่าเฮงครับ
ผมรอดได้นิดหย่อยครับ.....
  16 มกรา 52 743212 266 842 885 800 25 งวดนี้ปรกติ แทงตามธรรมชาติ ตระกูลเบิ้ล 11 ยังแรงเหมือนเดิม ออกแบบนี้ตามธรรมชาติ ตามเกมส์ครับ ส่วนใหญ่ได้มากบ้าง น้อยบ้าง ครับ บางรายซวยก็แค่เสียเล็กน้อยครับ แต่แปลกน่าสังเกตุ 25 มาอีกแล้ว บนก็เบิ้ล�