เมื่อ login เข้ามารหัสของสมาชิกหลัก 

สมาชิกสมารถตั้งลูกข่ายของตัวเองได้ กำหนดราคาจ่ายและเปอร์เซ็นต์ที่ลดได้ (ในที่นี้ผมจะเรียกลูกข่ายของสมาชิกเป็นสมาชิกย่อย เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น)

ถ้าเราไม่มีสมาชิกย่อย ไม่ต้องตั้งก็ได้ครับ

เมนูของสมาชิกหลักและสมาชิกย่อย จะเหมือนกันทั้งหมด ยกเว้น สมาชิกหลักมี หัวข้อ เอเย่นต์เท่านั้นที่เพิ่มขึ้นมา

การตั้งค่าสมาชิกย่อย  ไปที่หัวข้อ เอเย่นต์ เท่านั้น มีเมนูที่ใช้งาน 4 หัวข้อ  ดังนี้

 

1. สมาชิกย่อย  

กด สร้างรหัสย่อย 

จากตัวอย่างข้างบน สมาชิก M00001 ตั้งสมาชิกย่อยของตนเอง รหัสสมาชิกย่อยระบบจะกำหนดมาให้เป็น S00001 เราต้องเพิ่มเลขต่อท้ายอีก 2 หลัก 00-99

รหัสผ่านจะกำหนดเองหรือจะให้ระบบกำหนดให้ก็ได้ ถ้าให้ระบบสุ่มรหัสผ่านให้ ให้กด สร้างรหัสผ่าน ถ้ากำหนดเองให้ต้อมีภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ตัวผสมกับตัวเลขมีความยาวของรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวขึ้นไป

เมื่อสร้างสมาชิกย่อยแล้ว เมื่อมีการแทงโพย โพยของสมาชิกย่อย จะยังไม่ได้รับอัตโนมัติ ต้องให้เจ้ามือเป็นคนคลิ๊กเพื่อรับโพยเอง

ดังนั้นเมื่อสมาชิกย่อยเข้าดูโพย จะขึ้นสถานะว่า ใหม่   

ถ้าต้องการให้โพยรับอัตโนมัติ ต้องโทรให้เจ้ามือเป็นคนอนุญาตเท่านั้น

เมื่อสร้างสมาชิกย่อยแล้วให้ไปที่หัวข้อ ราคา เพื่อกำหนดเปอร์เซ็นต์และราคาจ่ายให้สมาชิกย่อย

กดแก้ไขเพื่อเข้าไปกำหนดราคาจ่ายและเปอร์เซ็นต์ เสร็จแล้วให้กดบันทึก

หมายเหตุ การกำหนดราคา และก๊อปปี้ราคา จะเหมือนกับตั้งราคาให้สมาชิก ให้ดูหัวข้อ ราคาสมาชิกเป็นตัวอย่างได้

 

ดูโพยของสมาชิกย่อยในหน้าสมาชิกหลัก คลิ๊กที่หัวข้อ เอเย่นต์ คลิ๊กที่ดูโพย

ส่วนต่าง ระหว่างเปอร์เซ็นต์สมาชิกหลักและสมาชิกย่อย ไปที่หัวข้อ เอเย่นต์ คลิ๊กที่ ส่วนต่าง

จะแสดงส่วนต่างค่าน้ำที่สมาชิกหลักได้จากสมาชิกย่อย ถ้าเป็นบวกหมายถึงได้ส่วนต่าง ถ้าเป็นลบ หมายถึง ขาดทุนค่าน้ำ

หมายเหตุ ส่วนต่างจะแสดงเมื่อสมาชิกย่อยมีการแทงโพย ถ้าไม่มีจะไม่แสดง

หัว ข้อโพยทั้งหมด เข้าที่หัวข้อเอเย่นต์ ดูโพยทั้งหมด

หมายถึง ดูโพยของสมาชิกหลัก(ตัวเอง) และสมาชิกย่อย (ลูกข่าย)

เสร็จการตั้งค่าสมาชิกย่อย ต่อไปเป็นการใช้งาน เบื้องต้น แทงโพย ดูโพย

เข้าหัวข้อ แทงโพย

ดูวิธีกดแทงโพยได้ที่หัวข้อ  วิธีแทง

รูปแบบ สมารถเลือกรูปแบบเพื่อที่จะแสดงคอลัมน์ในการแทงต่อหน้าได้ กด enter แล้วให้เคอร์เซอร์เลื่อนจากซ้ายไปขวา หรือบนลงล่างได้

ราคาจ่าย กำหนดให้แสดง หรือไม่แสดงได้

 

หน้าดูโพยสมาชิก จะเห็นว่ามีโพยแทงไปทั้งหมด(เฉพาะของตัวเองไม่รวมสมาชิกย่อย) ทั้งหมด 4 ใบ ใบที่ 1-3 สถานะรับแล้ว จะมีวันที่เวลาส่งโพย วันที่เวลารับโพย ส่วนใบที่ 4 รับแล้วแต่มีการแก้ไข 

กดไปที่ดูโพยของใบที่ 4 จะแสดงดังนี้

สีแดงมีเฉพาะที่ตัวเลขเท่านั้น จำนวนเงินยังเป้นสีดำเหมือนเดิม แสดงว่าเจ้ามือมีการแก้ไขตัวเลขที่เราส่งไป เราสามารถไปดูตัวเลขที่เปลี่ยนไปได้จาก หัวข้อเลขคืน แล้วกดดูโพย ดังภาพด้านล่าง

เจ้ามือได้แก้เลขจาก บน 96=100 เป็น บน 95=100 

ทั้งหมดจะมีอยู่ 4 กรณี

1. แก้บน เป็น ล่าง ไม่แก้เลขและจำนวนเงิน   ชนิดบนหรือล่างจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและขีดเส้นใต้ไว้ เพื่อให้รุ้ว่ามีการแก้ไข

2. แก้ตัวเลข ไม่แก้จำนวนเงิน  เมื่อดูโพย ตัวเลขจะเป็นสีแดง จำนวนเงินจะเป็นสีดำเหมือนเดิม

3. ตัวเลขไม่ได้แก้ แก้แต่จำนวนเงิน  ตัวเลขสีจะไม่เปลี่ยน  จำนวนเงินจะเป็นสีแดง เพื่อให้รู้ว่ามีการแก้ไข

4. แก้ตัวเลข และ แก้จำนวนเงิน ตัวเลขจะเป็นสีแดง  จำนวนเงินจะเป็นสีแดง เพื่อให้รู้ว่ามีการแก้ไข

สรุปคือ ถ้ามีการแก้ไขตรงไหน ไม่ว่าจะเป็น ชนิดหวยจาก บน บน+ล่าง ล่าง แก้เลข แก้จำนวนเงิน   ก็จะเป็นสีแดงเฉพาะที่มีการแก้ไข

 

 

เมื่อต้องการพิมพ์โพยที่เจ้ามือคืนมา ให้ไปที่ หัวข้อ เลขคืน กด พิมพ์โพยเลขคืน แล้วกดพิมพ์